Over ons

Aan het roer: De Dirigent

Een koor kan niet zonder een dirigent.

Het koor 1+1=3 is een heel bijzonder koor dat niet alleen veel vraagt van de muzikale kwaliteiten van de dirigent, maar ook van haar /zijn capaciteiten om met mensen die zo verschillend van elkaar zijn om te gaan. Zij moet in staat zijn om mensen met een beperking en zonder,  aan te spreken en te stimuleren om plezier te krijgen in het zingen en te werken aan een diversiteit in stemmen en een goede koorklank.

Daarnaast vereist het een soort  voelhoorntjes om de sfeer en de draaglast van het koor in te schatten en mensen te stimuleren zichzelf in het zingen volledig te geven. Let wel, verreweg de meeste koorleden hebben geen zangachtergrond. Voor menigeen is het de eerste keer in hun leven dat zij in een koor kunnen meezingen. Gelukkig hebben wij in de persoon van Jolke Schenkel een dirigent gevonden die aan al deze eisen voldoet en er sinds de start van dit koor (januari 2008) met veel plezier in geslaagd is dit koor enthousiast van de grond af aan op te bouwen.

Een kort CV van onze dirigent

Muzikale opleidingen: Heeft gestudeerd aan het Conservatorium te Amsterdam,  Schoolmuziek A.  Later aangevuld met Schoolmuziek B (nu Docerend Musicus) aan het ArtEZ Conservatorium te Enschede. Meerdere V.O.opleidingen en specialisatiecursussen gevolgd, (koordirectie, muziektherapie en muziekonderwijsgericht). Heeft tevens de opleiding voor Muziektherapeut aan de ArtEZ te Enschede met goed gevolg afgesloten.

Wonend in Amsterdam was zij als musicus en muziekdocent verbonden aan meerdere muziekscholen en werkte zij als muziektherapeut vele jaren bij diverse instanties en instellingen, daarnaast vele jaren met veel plezier gewerkt in het Sociaal Cultureel Werk.  Freelance:  cursussen, diverse muziekprojecten, begeleiden commissies, opzetten van muziek-, theater en educatieve projecten voor mensen met een beperking.

Samen met haar partner en twee kinderen woont zij nu in Enschede, is werkzaam als muziektherapeut, was tot 2019 aan de muziekschool te Hengelo waar zij o.a. meerdere kinderkoren van de Muziekschool dirigeerde  en een prachtig koor voor het voortgezet onderwijs ‘Chant ‘Encore” heeft opgezet.  Zij heeft door het hele land op meerdere muziekscholen projecten opgezet voor mensen met een beperking, om zo voor iedereen een goede muzikale plek aan te kunnen bieden. Daarnaast als vrijwilliger (net als bij het Shanty- en Smartlappenkoor 1+1=3!)  de band -Batamba- bestaande uit muzikanten met een verstandelijke beperking.

Stuurlui:

Het Bestuur.
Voorzitter :             Hans Grutterink
Secretaris:             Tineke Eijgelaar – Jorna
Penningmeester: Jan Nijhuis
Lid:                         Jolke Schenkel

Oprichters van het koor: Ruud Souverijn & Jolke Schenkel

Contactpersonen commissies en werkgroepen:
Fondsenwervingscommissie: 
Lief en Leedcommissie: 
Pr commissie: 
Website: GreatThings
Muziekcommissie: Jolke Schenkel
Kledingwerkgroep: 

Bemanning:

Het koor zelf. Een koor is meer dan een groep individuele zangers en zangeressen bij elkaar, zeker in ons bijzondere koor is dit het uitgangspunt. Net als een schip kan ook een koor niet varen zonder dat de bemanning goed samenwerkt naar een spetterend  eindresultaat.

Iedereen zingt als  individueel bemanningslid. Jong of oud, man of vrouw, sommigen met een handicap of een beperking en anderen niet. Iedereen die wil kan meezingen in ons koor.

Met elkaar zorgen wij ervoor dat het koor vooruit vaart, naar een muzikaal enthousiast koor, waarbij iedereen  zijn/haar eigen belangrijke deeltje is in het geheel.  Dat is de kracht van dit koor.

In de naam van ons koor wordt dit dan ook aangegeven:

“Shanty & Smartlappenkoor 1 plus 1 is 3″.

Samen zijn wij meer. Een plus een is meer dan twee: drie.

Naast het muzikale doel – waarbij het publiek bij onze optredens zeker niet wordt vergeten – vinden wij het als koor belangrijk dat mensen met of zonder handicap of beperking met elkaar in contact kunnen komen. Om op gelijkwaardige basis samen te zingen in het koor. Opgericht in januari 2008 is het koor sinds mei 2009 een officiële vereniging. Elk koorlid is lid van onze vereniging.  Zo kan iedereen als lid van deze vereniging naar vermogen en naar hartelust een bijdrage leveren aan het welslagen van ons koor.