Contact:

Belangstelling?
Vragen?
Boeking?
Lid worden ?

Meer info?

Dirigent:                           J.G. Schenkel      Tel. 053-4324228              
Secretaris:                        Z. Leinse
Penningmeester:             J. Nijhuis

E-mail:                               koor1plus1is3@gmail.com
Website:                            https://www.shantykoor-1plus1is3.nl

rek.nr.                               NL57 RABO 011 006 5220
                                             t.n.v. Shantykoor1plus1is3