Contact:

Belangstelling?
Vragen?
Boeking?
Lid worden ?

Meer info?

Dirigent:                       J.G. Schenkel      Tel. 053-4324228              
Secretaris:                   T. Eijgelaar- Jorna
Penningmeester:         J. Nijhuis
Voorzitter:                   
H.Grutterink

E-mail:                          koor1plus1is3@gmail.com
Website:                       http://www.shantykoor1plus1is3.nl

rek.nr.   NL57 RABO 011 006 5220
t.n.v.      Shantykoor1plus1is3